• Telefon

  +420 226 222 318
 • E-mail

  skoly@isic.cz
 • Partnerské weby

 • Časté dotazy ohledně projektu ISIC školám - ISIC školám

  Časté dotazy ohledně projektu ISIC školám

  Obecné FAQ

  Co musíme udělat pro zapojení do ISIC školám?

  Zapojení do projektu je velice jednoduché. Veškeré informace najdete v jednotlivých sekcích na webových stránkách pro ZŠ nebo pro SŠ a VŠ, kde jsou všechny nutné kroky přehledně popsány.

  Popřípadě nás můžete kontaktovat na emailu skoly@isic.cz

  Bude nás vstup do projektu něco stát?

  Ne, škola neplatí žádné poplatky za vstup do projektu ani za žádné roční a podobné poplatky. Jediná platba se odehrává za objednané průkazy, a to až ve chvíli, kdy je škola fyzicky obdrží.

  Jaká škola se může účastnit projektu ISIC školám?

  Účast v projektu pro školy není jinak omezena, můžou se zapojit všechny stupně a druhy škol. Důležité však je, aby daná instituce byla školou registrovanou u MŠMT a probíhala v ní denní a celoroční výuka.

  V současné době máme vytvořen zvláštní model spolupráce pro SŠ, VOŠ a VŠ, který funguje již přes 15 let, a od roku 2017 také velmi výhodné podmínky spolupráce šité na míru základním školám.

  Kdy se můžeme do projektu přidat?

  Škola může do projektu vstoupit kdykoliv, samozřejmě s ohledem na cyklus vydávání průkazů, který začíná v září. Pokud tedy spolupráce začne v květnu, škola se především připravuje na nový školní rok; při vstupu v říjnu je potřeba o novince co nejrychleji informovat studenty – s pomocí materiálů, které rádi poskytneme.

  Musíme objednávat průkazy pro všechny studenty / žáky?

  Nijak nelimitujeme počet objednaných průkazů, pokud jich však škola objednává pět ročně, vynaložená snaha na obou stranách je bohužel zbytečná.

  Škola nemusí zavádět ISIC povinně pro všechny studenty, ale univerzálním zavedením průkazů (které není totožné s povinným) si ušetří mnoho práce a starostí.

  Na základních školách je doporučovaný minimální roční počet objednaných průkazů takový, kolik žáků nastupuje do první třídy. Není tedy možné objednat méně průkazů ISIC školák, než je počet žáků v jedné třídě.

  Kolik stojí průkazy, prodloužení platnosti a duplikáty?

  Ceny jsou různé, záleží na konkrétní dohodě se školou. Běžná cena průkazů individuální (mimoškolní) distribuci je 350 Kč. Ceny pro školy jsou nižší:

  Na SŠ stojí nový průkaz standardně 290 Kč, jeho prodloužení na další rok (revalidační známka) stojí 180 Kč, duplikát 110 Kč a duplikát z důvodu chybného zadání stojí 50 Kč.

  Na ZŠ stojí průkazy ISIC školák 250 Kč (s platností až na pět let), prodloužení platnosti není možné. Učitelský průkaz ITIC, stejně jako ALIVE, stojí 350 Kč, prodloužení v dalších letech je zdarma. Ceny duplikátů jsou stejné jako na SŠ.

  Je prodlužování platnosti průkazů (revalidace) povinné?

  Prodloužení platnosti povinné není, ale z podstaty věci vyplývá, že průkaz ISIC lze na škole využívat jakožto školní / studentský průkaz jen v tom případě, že je platný. Neplatné průkazy mají stejný status jako falešné a rozhodně nemohou sloužit jako potvrzení o studiu a příslušnosti ke škole.